Vanhimmat maininnat chakroista löytyvät intialaisista Veda-kirjoista, jotka kirjoitettiin 500-1500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kirjoituksissa chakrat kuvataan kehosta lähteviksi energiapyörteiksi. Nimi chakra tulee sanskriitin kielestä ja tarkoittaa hallitsijan pyörää.

Tuhansia vuosia sitten hopi-, maya- ja inkakulttuurissa oltiin myös tietoisia ihmisen fyysisen kehon ulkopuolella sijaitsevasta näkymättömästä energiakentästä ja chakroista. Shamaanit pystyivät näkemään ihmisen energiakentän ja vetämään siitä pois negatiivisten tunteiden ja muistojen jättämiä energisiä tukkoja.

Kirjassaan ”Shaman, Healer, Sage” shamaani Alberto Villoldo kertoo Amazonin Laika-shamaanien vanhasta viisaudesta. Laikojen mukaan ihmisellä on kehon seitsemän chakran lisäksi kaksi kehon ulkopuolella olevaa ylempää, henkistä chakraa. He nimittävät pään yläpuolella olevaa kahdeksatta sieluntähtichakraa nimellä ”wiracocha”. Vapaasti käännettynä se tarkoittaa Pyhän alkulähdettä. Miellän sen tarkoittavan ihmisen korkeinta minää. Sitä sielun täydellistä olemusta joka on vapaa egon peloista ja joka on yhteydessä kaiken olevaisen kanssa. Se on se kirkas valokehä kuvattuna pyhien ja Jeesuksen pään päällä.

Laikojen yhdeksäs chakra on alkulähde. Ääretön energiaverkko, joka punoo kaiken olevaisen yhteen ja johon olemme yhteydessä sieluntähden kautta. Se on valoverkko, Korkein voima, Jumala, matrix, kollektiivinen tietoisuus. Millä nimellä sitä nyt kukin haluaa nimittää.

Laikojen uskomuksen mukaan ihmisen kuollessa kehon chakrojen energia kerääntyy yhteen kirkkaaseen sieluntähtichakran muodostamaan valopallon energiaan. Kun synnymme uudestaan, tuo valopallo siirtyy uuteen fyysiseen kehoon, uuteen elämään. Chakrojen energia ei siten kuole tämän fyysisen elämän mukana. Se vain siirtyy uuteen olomuotoon. Se on siirtynyt yhdestä olomuodosta toiseen monen elämän ajan. Chakraenergia sisältää siten kaiken ihmiselle tapahtuneen. Kaikki ihmisen tunnemuistot.

Tämä Laikojen näkemys sielun energian matkasta yhdestä olomuodosta toiseen selittää myös oman teoriani ns. karmallisista tunnelukoista. Siitä miten synnymme tietyn tunnetaakan kanssa. Kuinka nuo edellisistä elämistä tähän elämään mukanamme tulleet tunteiden lukot vaikuttavat siihen miten elämme tässä elämässä. Tästä voidaan käyttää sanaa ”karma” eli ne henkiset oppiläksyt, jotka meidän on käsiteltävä tämän elämän aikana, jos emme niitä halua siirtää seuraavaan elämään.

Chakratyöskentelyssä ei siten ole vain kysymys chakrojen avaamisesta ja tasapainoittamisesta, vaan sielun eheytymisestä, jotta elämän energiaa rajoittavat tunteiden lukot voidaan kohdata ja hyväksyä.

Kehon 7 suurinta chakraa

Chakrat ovat kehon energiakanavien, nadien, risteyskohtia ja niitä uskotaan olevan kehossa jopa kymmeniä tuhansia. Jotkut chakroista ovat pienen pieniä pisteitä iholla. Kehon suurimmat 7 chakraa sijaitsevat pystysuoralla akselilla keskikehon etu- ja takapuolella kolmen suuren energiakanavan risteyskohdissa. Chakrat aukenevat kehosta ulospäin ja jos pystyisimme ne näkemään, ne näyttäisivät suppiloilta, joiden kapea pää ulottuu ihmisen kehon sisään.

Jokainen chakra liittyy fyysisen kehon eri alueisiin. Chakroilla on yhteys keskushermostoon, immuniteettijärjestelmään ja sisäelimiin. Chakrojen energian tukokset voivat aiheuttaa fyysistä, emotionaalista, mentaalista ja henkistä epätasapainoa.

Alimmainen näistä 7 chakrasta on juurichakra. Se sijaitsee aivan alhaalla, häntäluun tyvessä. Juurichakra on elämän perusturvallisuuden keskus. Se on se, missä asuvat isot pelot, kuten hylätyksi tulemisen pelko. Tukkoinen juurichakra kokee maailma peloittavana paikkana, jossa on vaikea löytää oma paikka ja oma elämäntehtävä.

Kundalini-energian uskotaan myös uinuvan siellä selkärangan tyvessä. Herätessään tuo energia johdattaa ihmisen ns. valaistumisen polulle. Kundalini-energiaa voi lähteä nostattamaan meditoimalla ja joogaamalla. Silloin sen nouseminen usein koetaan miellyttävän hitaana avautumisena. Spontaanisti kundalini voi nousta jonkun elämää koettelevan kriisin kautta. Valitettavan usein kundalinin nopea nouseminen syöksee kehon ja mielen epätasapainoon, jopa masennukseen. Silloin puhutaan sielun synkästä yöstä. Siitä kohdasta elämänkaaressa, kun ihminen pakotetaan arvottamaan elämänsä uudestaan. Hänet ohjataan elämän isojen kysymysten ääreen. Moni lähtee tässä vaiheessa etsimään vastauksia henkisyydestä.

Seuraava chakroista, sakraalichakra, sijoittuu alavatsaan. Sakraali on hyvin intiimi, tunteva chakra. Se on seksuaalisuudesta ja elämästä nauttimisen chakra. Ilon chakra. Sen epätasapaino heijastuu elämään adiktioina ja negatiivisina tunteina kuten mustasukkaisuutena ja kateutena.

Henkisessä kehityksessä usein aliarvioidaan näitä kahta alinta chakraa. Koetaan, että henkinen kehitys tapahtuu vain ylemmissä chakroissa. Kokemukseni on, että nämä alimmat chakrat ovat kuitenkin kaikkein haastavimmat, koska näiden avautuminen tapahtuu varsin myöhään henkisessä kehityksessä. Alimmissa chakroissa piilevät pelko- ja tunne-energiat kun ovat vahvasti sidoksissa ihmisen egoon.

Solar plexuksen, kolmannen chakran tulienergia asuu hieman navan yläpuolella. Ei turhaan sanota, että elämä pyörii oman navan ympärillä kun viitataan egoistisuuteen. Jos alempien chakrojen energia on tukkiutunutta solarin energia ylikorostuu. Ihmisestä tulee egoistinen sika. Solar plexuksesta lähtevät myös energiset siteemme muihin ihmisiin. Koska solar plexus on oman voiman keskus, on hyvä tulla tietoiseksi siitä miten muut ihmiset imevät voimaasi pois tämän chakran kautta.

Keskeltä rintakehää löytyy neljäs, sydänchakra. Sydänkeskuksen energia määrittää sen, miten rakastavasti energia kulkee alempiin ja ylempiin chakroihin. Sydänchakra on sielun portti. Sydämestä myös löytyy se yksinäinen sisäinen lapsi. Se tumman energian varjostuma, joka pitää sydänkeskuksen energian kiinni.

Nimensä mukaisesti kurkun alueella sijaitsee viides, kurkkuchakra. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta ovat yleisiä kurkkuchakran fyysisiä oireita. Jos aristelemme puhua omaa totuuttamme ja ilmaista luovuuttamme, kahlitsemme kapean kurkkumme kautta kulkevan energiavirran. Siitä ikäänkuin muodostuu sulku, joka estää alemmista chakroista virtaavan energian vapaan kulun ylempiin chakroihin.

Kolmassilmächakra on keskellä otsaa kulmakarvojen välissä kuudentena. Se on intuitiivinen chakra, joka kanavoi ja kääntää selväkielelle päälaella sijaitsevan seitsemännen kruunuchakran kautta virtaavan korkeimman tiedon. Se miten hyvin lähdemme toteuttamaan esimerkiksi jotain annettua ideaa riippuu siitä, miten hyvin tai huonosti alempien chakrojen energia on tukoksista vapaa. Edes parhain mahdollinen, jumalainen taivaasta tippunut idea ei toteudu jos sen toteuttaminen arkitodellisuuteen töksähtää alimmissa chakroissa oleviin tukoksiin.

Chakrojen tunnelukot

Tukoksia chakroihin on syntynyt patoutuneista, käsittelemättömistä tunteista. Osan olemme tuoneet mukanamme edellisistä elämistä. Ne ovat sielumme tunnemuistoja niistä tapahtumista, joissa emme osanneet kohdata oppiläksyämme. Osa tunnemuistoista on tämän elämän aikana syntyneitä.

Negatiivisilla tunteilla kuten vihalla, surulla ja pelolla on voima tukkia chakran energiavirtaus. Nuo negatiiviset tunnelukot vetävät puoleensa samanlaista energiaa. Ihminen ajautuu kerta toisensa jälkeen samanlaisiin negatiivisiin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin. Tulemalla tietoiseksi siitä mitkä tunteet ohjaavat käyttäytymistä, avautuu mahdollisuus, ei vain fyysisen kehon energian parantamiseen, vaan myös koko elämän parantamiseen. Sielun parantumiseen.

Johdattelen chakrojen maailmaan kurssillani Chakrat – sielun peilit.