REGRESSIO-OHJAAJAN KOULUTUS ALKAA 7.9.2024

Menneet elämät  -regressio on syvärentoutuksessa tapahtuva ohjattu mielikuvamatka ajassa taaksepäin sinne missä avautuu mahdollisuus tiedostaa  elämää rajoittavia / henkistä kehitystä estäviä karmallisia ajatus-, uskomus ja tunnelukkoja. Menneiden elämien Regressio-ohjaaja toimii regression aikana tiennäyttäjänä. Tämä koulutus antaa Sinulle valmiudet ohjata menneiden elämien regressioita asiantuntevasti ja ammattitaitoisesti. 

Menneistä elämistä voidaan siten löytää selitys johonkin tämän elämän   ihmissuhteissa, raha-asioissa, terveydentilassa tai tunne-elämässä toistuvaan haasteeseen.

Tulemalla tietoiseksi erilaisista sielun elämistä, ihmiselle avautuu laajempi näkemys nykyiseen elämään ja niihin voimavaroihin mitä hänellä on.

Regressio-ohjaaja toimii regression aikana tiennäyttäjänä.  Regressiokokemus on kuitenkin aina ihmisen oma.

Koulutuksen rakenne:

Koulutus sisältää seitsemän koulutuspäivää, jotka tapahtuvat Zoom-palvelimen kautta. Koulutukseen on siten mahdollisuus osallistua mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Koulutuspäivistä jää myös videotallenteet.

Koulutuksen aikataulu 2024-2025:

7.-8.9., 5.10., 2.11., 30.11., 11.1., ja 8.2. klo 10-17

Jokaiseen koulutuspäivään kuuluu teoriaa ja pariharjoitteluna tehtäviä rentoutus- ja regressioharjoituksia. Zoom-palvelin mahdollistaa ryhmän jakamisen pienempiin luokkahuoneisiin, joissa ohjaaja/ohjaajat voivat käydä seuraamassa harjoituksia.

Koulutuspäivien lisäksi ryhmä tapaa yhtenä arki-iltana kerran kuussa tapahtuvassa kaksi tuntia kestävässä palaute- ja tyonohjaussessiossa Zoomin välityksellä. Palautesessio on reflektointia ja keskustelua varten. Opiskelijakollegoiden kokemusten kuunteleminen avaa usein oman oppimisen solmukohtia.

Ryhmän tuki ja luottamuksen ilmapiiri kantavat vielä pitkään koulutuksen jälkeenkin. Oppilailla on mahdollisuus osallistua kuukausittaisin järjestettäviin maksuttomiin työnohjaussessioihin aikaisempien vuosikurssien kanssa.

Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluvat itsenäiset harjoittelut. Koulutuksen laajuus on n. 160 tuntia sisältäen koulutuspäivät, harjoitukset ja lopputyon koostamisen.

Rentoutuksien harjoittelu, omiin menneiden elämien muistoihin tutustuminen ohjaajakollegoiden avustuksella ja ryhmän ulkopuoliset harjoittelut ovat tärkeä  osa tällä henkiseen ja ammatilliseen erityisosaamiseen valmentavalla kurssilla. Harjoituksista koostetaan opettajalle  joka kuukausi kirjallinen palaute.

Koulutuksen lopussa annetaan opinnäyttönä kirjallinen kooste neljästä asiakaslopputyöharjoituksesta ja omasta henkisestä/ammatillisesta kehityksestä kurssin  aikana. Lisäksi kirjoitetaan  oma Rentoutus+Mielikuva -ohjaus. Lopputyö on annettava 30.6.2025 mennessä.

Koulutuksen teoriaosuus  sisältää regressiossa käytettävien  syvärentoutumisohjauksien ja mielikuvamatkojen ohjausta kuten sielunvaellukseen kuuluvien henkisten ja karmallisten käsitteiden omaksumista.

 

Koulutuksessa käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

 • Menneiden elämien regression teoria ja historia
 • Jälleensyntymisopin teoria ja historia
 • Syvärentoutus, hypnoosi, muuntuneet tietoisuudentilat
 • Mielikuvaohjaus, alitajunnan symbolinen kieli ja mielikuvituksen voima
 • Miten alitajunta/korkein mieli kommunikoivat?
 • Lapsuuden muistot, deja vue, syntymämerkit, unet
 • Karmalliset tunnelukot ja -traumat
 • Sielunsirpaleisuus, chakraenergian tukokset
 • Sielunvaellus, sieluntehtävä, sopimusten irtisanominen
 • Past Life Healing – karma ja sielun eheytyminen
 • Quantum Healing -tila, elämä elämien välissä
 • “Soul Healing”-regression protokolla
 • Muistiinpanot ja Ohjausten käsikirjoitukset

Palautetta:

”Regressio-ohjaajakoulutus on ollut yksi henkisen ja ammatillisen kehitykseni parhaita koulutuksia.

Aluksi olin hyvin epävarma siitä mitä kurssi pitää sisällään ja mitä meille oikein opetetaan. Voiko rentousta ja hypnoosia opettaa etänä? Minkälaisten ihmisten kanssa opiskellaan?

Kurssin anti on ollut valtava. Etäopetus kiinnostavaa ja vaikuttavaa. Mervi kertoo asiat niin kuin ne ovat, ilman mystiikkaa. Hän on tukena koko kurssin ajan. Vaativa, mutta kannustava opettaja. Toki tähän täytyy sitoutua, koska asioiden sisäistäminen ja harjoitukset vaativat aikaa ja paneutumista.

Kurssi on vahvistanut itseluottamusta ja luonut oman äänen käyttöön varmuutta. Osaan rentouttaa asiakkaan aina vain paremmin, tuonut lisää ymmärrystä itsestä ja toisista.

Osaan varmemmin toimia tilanteissa, joissa asiakas on syvässä rentoutumisen tilassa ja sieltä nousee muistoista jotain yllättävää tai erilaista kuin oppikirjan esimerkissä kerrotaan.

Olen voinut integroida tämän oppimani aikaisempiin tietoihin ja taitoihin ja olen parempi ihmisenä ja parempi myös hoitajana. On ollut tähän mennessä upea matka yhdessä Mervin ja kurssilaisten kanssa.” – Anita

”Tämä regressio-ohjaajan  koulutus on ollut minulle ennen kaikkea matka omaan minuuteen. Koulutuksen sisältö valmentaa regressio-ohjaajaksi, mutta todellinen oppi nousee itsensä kohtaamisesta; epävarmuuden, pelkojen, vahvuuksien ja  mahdollisuuksien tunnistamisesta. Kehityskaari pakottaa muuttumaan, mutta muutoksen juuri on oman voiman ja tietoisuuden heräämisessä.”  – Mira

Kenelle?

Menneiden elämien regressio-ohjaajan koulutus sopii täydentäväksi koulutukseksi henkistä valmennus-, terapia- tai luontaishoitotyötä tekevälle. Voit tulla mukaan myös syventämään omaa henkistä kehitystäsi, jos olet valmis sitoutumaan kurssin harjoitteluihin ja palautat harjoituspalautteet aikataulun mukaisesti.

Kurssin hinta & ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1500e. Koulutuksen voi maksaa erissä 215e x 7 erää  tai sopimuksen mukaan. 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tiedustelut ja hakemukset voi lähettää sähköpostilla:

mervi@mervi-bergstrom.com

 

Koulutuksesta saa todistuksen ja oikeuden käyttää nimitystä MB Training Academy:n kouluttama REGRESSIO-OHJAAJA (edellyttää, että kaikki harjoituspalautteet ja on hyväksytty ja lopputyo on hyväksytty).