Tietosuojaseloste

Tämä on Mervi Bergströmin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Voimassa 23.5. 2018 alkaen toistaiseksi.

1. Rekisterinpitäjä:

Mervi Bergström, Cairns Road, Sheffield S10 5NA, Yhdistyneet Kuningaskunnat
Y-tunnus 2749615-7, mervi@mervi-bergstrom.com, www.mervi-bergstrom.com

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:

Mervi Bergström, Cairns Road, Sheffield S10 5NA, Yhdistyneet Kuningaskunnat
mervi@mervi-bergstrom.com, www.mervi-bergstrom.com

3. Rekisterin nimi:

– yrityksen asiakasrekisteri
– markkinointirekisteri
– verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimussuhteeseen. Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston www.mervi-bergstrom.com maksuttomien meditaatioiden, kurssien ja muiden palvelujen ostamisen kautta liittyneistä käyttäjistä.

Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

– asiakassuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen
– sopimuksen mukainen laskutus
– palveluista ja tuotteista tiedottaminen ja markkinointi
– yhteydenottoihin vastaaminen
– sopimusvelvoitteiden täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, tunnukset/profiilit sosiaalisessa mediassa ja Skype-palvelussa, www.verkkosivustojen tiedot, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja niiden muutoksiin liittyvät tiedot.

Tietoja välittävät rekisterin pitäjälle kursseja ja muita palveluja sopimusehtojen mukaan asiakaspalvelua suorittavat yhteistyökumppanit, joiden kautta rekisteröity tilaa www.mervi-bergstrom.com sivuilla olevia palveluja ja maksuttomia meditaatioita.

Luovuttamalla henkilötietoja www.mervi-bergstrom.com verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai tilaamalla maksuttomia tai maksullisia palveluita ja tuotteita, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen ja käytön tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelysssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

9. Kauanko henkilötietoja säilytetään?:

Henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mervi@mervi-bergstrom.com. Kaikissa lähettämissämme suoramarkkinointiposteissa on linkki, jota klikkaamalla voit poistua suoramarkkinointilistalta.