REGRESSIO-OHJAAJAN KOULUTUS 4.9.2021 – 30.3.2022

Regressioterapia ei menneet elämät -terapia on ammattitaitoisen ja varman ohjaajan opastuksella tapahtuva ohjattu mielikuvamatka ajassa taaksepäin sinne missä avautuu mahdollisuus parantaa elämää rajoittavia / henkistä kehitystä estäviä karmallisia ajatus-, uskomus ja tunnelukkoja.

Menneistä elämistä voidaan siten löytää selitys johonkin tämän elämän   ihmissuhteissa, raha-asioissa, terveydentilassa tai tunne-elämässä toistuvaan haasteeseen.

Tulemalla tietoiseksi erilaisista sielun elämistä, ihmiselle avautuu laajempi näkemys nykyiseen elämään ja niihin voimavaroihin mitä hänellä on. 

Ohjaajan tehtävänä regression aikana on toimia tiennäyttäjänä. Tätä tarkoitusta varten hänellä on terapeuttisen henkisen regression ohjaamiseen tarvittava vahva ammatillisen erityisosaamisen taito ja tieto.

Koulutuksen rakenne:

Koulutus sisältää seitsemän koulutuspäivää (yht. 42h), jotka tapahtuvat Zoom-palvelimen kautta. Koulutukseen on siten mahdollisuus osallistua mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Koulutuspäivistä jää myös videotallenteet.

Koulutuksen aikataulu:

Lauantaisin 4.-5.9., 2.10., 30.10., 27.11., 15.1., ja 12.2. klo 10-16

Jokaiseen koulutuspäivään kuuluu teoriaa ja pariharjoitteluna tehtäviä rentoutus- ja regressioharjoituksia. Zoom-palvelin mahdollistaa ryhmän jakamisen pienempiin luokkahuoneisiin, joissa ohjaaja/ohjaajat voivat käydä seuraamassa harjoituksia.

Koulutuspäivien lisäksi ryhmä tapaa yhtenä arki-iltana kerran kuussa tapahtuvassa kaksi tuntia kestävässä palaute- ja tyonohjaussessiossa Zoomin välityksellä (yht. 12h). Palautesessio on reflektointia ja keskustelua varten. Opiskelijakollegoiden kokemusten kuunteleminen avaa usein oman oppimisen solmukohtia.

Ryhmän tuki ja luottamuksen ilmapiiri kantavat vielä pitkään koulutuksen jälkeenkin, koska oppilailla on mahdollisuus osallistua kuukausittaisin järjestettäviin työnohjaussessioihin ilman lisämaksuja 6kk ajan kurssin päättymisen jälkeen (1.4.2022 alkaen) aikaisemman vuosikurssin kanssa.

Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluvat itsenäiset harjoittelut. (väh. 50h)

Rentoutuksien harjoittelu, omiin menneiden elämien muistoihin tutustuminen ohjaajakollegoiden avustuksella ja ryhmän ulkopuoliset harjoittelut ovat tärkeä  osa tällä henkiseen ja ammatilliseen erityisosaamiseen valmentavalla kurssilla. Harjoituksista koostetaan opettajalle  joka kuukausi kirjallinen palaute.

Koulutuksen lopussa annetaan opinnäyttönä kirjallinen kooste neljästä asiakaslopputyöharjoituksesta ja omasta henkisestä/ammatillisesta kehityksestä kurssin  aikana. Lisäksi kirjoitetaan  oma Rentoutus+Mielikuva -ohjaus. Lopputyö on annettava 30.3.2022 mennessä.

Koulutuksen teoriaosuus  sisältää regressiossa käytettävän hypnoosin käytön oppimisen rentoutumisharjoitusten muodossa kuten myös  sielunvaellukseen kuuluvien henkisten ja karmallisten käsitteiden omaksumista.

 

Koulutuksessa käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

 • Mitä on regressioterapia?
 • Menneiden elämien regression teoria ja historia
 • Jälleensyntymisopin teoria ja historia
 • Hypnoosin käytto menneiden elämien regressio-ohjauksessa
 • Transsi, induktiot, mielikuvaohjaus, suggestiot
 • Alitajunnan symbolinen kieli -mielikuvituksen voima
 • Mieli ja tietoisuuden eri tasot
 • Miten alitajunta/korkein mieli kommunikoivat?
 • Lapsuuden muistot, deja vue, syntymämerkit, unet
 • Karmalliset tunnelukot, sielunsirpaleisuus, chakraenergia
 • Sielunvaellus, sieluntehtävä, sopimusten irtisanominen
 • Past Life Healing – karman parantaminen
 • Henkinen regressio, elämä elämien välissä
 • Ohjaus ja regression protokolla
 • Muistiinpanot ja Ohjausten käsikirjoitukset

Palautetta helmikuussa 2021 alkaneelta kurssilta:

”Regressio-ohjaajakoulutus on ollut yksi henkisen ja ammatillisen kehitykseni parhaita koulutuksia.

Aluksi olin hyvin epävarma siitä mitä kurssi pitää sisällään ja mitä meille oikein opetetaan. Voiko rentousta ja hypnoosia opettaa etänä? Minkälaisten ihmisten kanssa opiskellaan?

Kurssin anti on ollut valtava. Etäopetus kiinnostavaa ja vaikuttavaa. Mervi kertoo asiat niin kuin ne ovat, ilman mystiikkaa. Hän on tukena koko kurssin ajan. Vaativa, mutta kannustava opettaja. Toki tähän täytyy sitoutua, koska asioiden sisäistäminen ja harjoitukset vaativat aikaa ja paneutumista.

Kurssi on vahvistanut itseluottamusta ja luonut oman äänen käyttöön varmuutta. Osaan rentouttaa asiakkaan aina vain paremmin, tuonut lisää ymmärrystä itsestä ja toisista.

Osaan varmemmin toimia tilanteissa, joissa asiakas on syvässä rentoutumisen tilassa ja sieltä nousee muistoista jotain yllättävää tai erilaista kuin oppikirjan esimerkissä kerrotaan.

Olen voinut integroida tämän oppimani aikaisempii tietoihin ja taitoihin ja olen parempi ihmisenä ja parempi myös hoitajana. On ollut tähän mennessä upea matka yhdessä Mervin ja kurssilaisten kanssa.” – Anita

”Tämä regressio-ohjaajan  koulutus on ollut minulle ennen kaikkea matka omaan minuuteen. Koulutuksen sisältö valmentaa regressio-ohjaajaksi, mutta todellinen oppi nousee itsensä kohtaamisesta; epävarmuuden, pelkojen, vahvuuksien ja  mahdollisuuksien tunnistamisesta. Kehityskaari pakottaa muuttumaan, mutta muutoksen juuri on oman voiman ja tietoisuuden heräämisessä.”  – Mira

Kenelle?

Koulutus sopii täydentäväksi koulutukseksi henkistä valmennus-, terapia- tai luontaishoitotyötä tekevälle. Voit tulla mukaan myös syventämään omaa henkistä kehitystäsi, jos olet valmis sitoutumaan kurssin harjoitteluihin ja palautat harjoituspalautteet aikataulun mukaisesti.

Kurssin hinta & ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1500e. Koulutuksen voi maksaa erissä 215e x 7 erää  tai sopimuksen mukaan. 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tiedustelut ja hakemukset voi lähettää sähköpostilla:

mervi@mervi-bergstrom.com