Chakrat – sielun peilit

Chakrat – sielun peilit

Vanhimmat maininnat chakroista löytyvät intialaisista Veda-kirjoista, jotka kirjoitettiin 500-1500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kirjoituksissa chakrat kuvataan kehosta lähteviksi energiapyörteiksi. Nimi chakra tulee sanskriitin kielestä ja tarkoittaa hallitsijan pyörää.

Tuhansia vuosia sitten hopi-, maya- ja inkakulttuurissa oltiin myös tietoisia ihmisen fyysisen kehon ulkopuolella sijaitsevasta näkymättömästä energiakentästä ja chakroista. Shamaanit pystyivät näkemään ihmisen energiakentän ja vetämään siitä pois negatiivisten tunteiden ja muistojen jättämiä energisiä tukkoja.

Kirjassaan ”Shaman, Healer, Sage” shamaani Alberto Villoldo kertoo Amazonin Laika-shamaanien vanhasta viisaudesta. Laikojen mukaan ihmisellä on kehon seitsemän chakran lisäksi kaksi kehon ulkopuolella olevaa ylempää, henkistä chakraa. He nimittävät pään yläpuolella olevaa kahdeksatta sieluntähtichakraa nimellä ”wiracocha”. Vapaasti käännettynä se tarkoittaa Pyhän alkulähdettä. Miellän sen tarkoittavan ihmisen korkeinta minää. Sitä sielun täydellistä olemusta joka on vapaa egon peloista ja joka on yhteydessä kaiken olevaisen kanssa. Se on se kirkas valokehä kuvattuna pyhien ja Jeesuksen pään päällä.

Laikojen yhdeksäs chakra on alkulähde. Ääretön energiaverkko, joka punoo kaiken olevaisen yhteen ja johon olemme yhteydessä sieluntähden kautta. Se on valoverkko, Korkein voima, Jumala, matrix, kollektiivinen tietoisuus. Millä nimellä sitä nyt kukin haluaa nimittää.

Laikojen uskomuksen mukaan ihmisen kuollessa kehon chakrojen energia kerääntyy yhteen kirkkaaseen sieluntähtichakran muodostamaan valopallon energiaan. Kun synnymme uudestaan, tuo valopallo siirtyy uuteen fyysiseen kehoon, uuteen elämään. Chakrojen energia ei siten kuole tämän fyysisen elämän mukana. Se vain siirtyy uuteen olomuotoon. Se on siirtynyt yhdestä olomuodosta toiseen monen elämän ajan. Chakraenergia sisältää siten kaiken ihmiselle tapahtuneen. Kaikki ihmisen tunnemuistot.

Tämä Laikojen näkemys sielun energian matkasta yhdestä olomuodosta toiseen selittää myös oman teoriani ns. karmallisista tunnelukoista. Siitä miten synnymme tietyn tunnetaakan kanssa. Kuinka nuo edellisistä elämistä tähän elämään mukanamme tulleet tunteiden lukot vaikuttavat siihen miten elämme tässä elämässä. Tästä voidaan käyttää sanaa ”karma” eli ne henkiset oppiläksyt, jotka meidän on käsiteltävä tämän elämän aikana, jos emme niitä halua siirtää seuraavaan elämään.

Chakratyöskentelyssä ei siten ole vain kysymys chakrojen avaamisesta ja tasapainoittamisesta, vaan sielun eheytymisestä, jotta elämän energiaa rajoittavat tunteiden lukot voidaan kohdata ja hyväksyä.

Kehon 7 suurinta chakraa

Chakrat ovat kehon energiakanavien, nadien, risteyskohtia ja niitä uskotaan olevan kehossa jopa kymmeniä tuhansia. Jotkut chakroista ovat pienen pieniä pisteitä iholla. Kehon suurimmat 7 chakraa sijaitsevat pystysuoralla akselilla keskikehon etu- ja takapuolella kolmen suuren energiakanavan risteyskohdissa. Chakrat aukenevat kehosta ulospäin ja jos pystyisimme ne näkemään, ne näyttäisivät suppiloilta, joiden kapea pää ulottuu ihmisen kehon sisään.

Jokainen chakra liittyy fyysisen kehon eri alueisiin. Chakroilla on yhteys keskushermostoon, immuniteettijärjestelmään ja sisäelimiin. Chakrojen energian tukokset voivat aiheuttaa fyysistä, emotionaalista, mentaalista ja henkistä epätasapainoa.

Alimmainen näistä 7 chakrasta on juurichakra. Se sijaitsee aivan alhaalla, häntäluun tyvessä. Juurichakra on elämän perusturvallisuuden keskus. Se on se, missä asuvat isot pelot, kuten hylätyksi tulemisen pelko. Tukkoinen juurichakra kokee maailma peloittavana paikkana, jossa on vaikea löytää oma paikka ja oma elämäntehtävä.

Kundalini-energian uskotaan myös uinuvan siellä selkärangan tyvessä. Herätessään tuo energia johdattaa ihmisen ns. valaistumisen polulle. Kundalini-energiaa voi lähteä nostattamaan meditoimalla ja joogaamalla. Silloin sen nouseminen usein koetaan miellyttävän hitaana avautumisena. Spontaanisti kundalini voi nousta jonkun elämää koettelevan kriisin kautta. Valitettavan usein kundalinin nopea nouseminen syöksee kehon ja mielen epätasapainoon, jopa masennukseen. Silloin puhutaan sielun synkästä yöstä. Siitä kohdasta elämänkaaressa, kun ihminen pakotetaan arvottamaan elämänsä uudestaan. Hänet ohjataan elämän isojen kysymysten ääreen. Moni lähtee tässä vaiheessa etsimään vastauksia henkisyydestä.

Seuraava chakroista, sakraalichakra, sijoittuu alavatsaan. Sakraali on hyvin intiimi, tunteva chakra. Se on seksuaalisuudesta ja elämästä nauttimisen chakra. Ilon chakra. Sen epätasapaino heijastuu elämään adiktioina ja negatiivisina tunteina kuten mustasukkaisuutena ja kateutena.

Henkisessä kehityksessä usein aliarvioidaan näitä kahta alinta chakraa. Koetaan, että henkinen kehitys tapahtuu vain ylemmissä chakroissa. Kokemukseni on, että nämä alimmat chakrat ovat kuitenkin kaikkein haastavimmat, koska näiden avautuminen tapahtuu varsin myöhään henkisessä kehityksessä. Alimmissa chakroissa piilevät pelko- ja tunne-energiat kun ovat vahvasti sidoksissa ihmisen egoon.

Solar plexuksen, kolmannen chakran tulienergia asuu hieman navan yläpuolella. Ei turhaan sanota, että elämä pyörii oman navan ympärillä kun viitataan egoistisuuteen. Jos alempien chakrojen energia on tukkiutunutta solarin energia ylikorostuu. Ihmisestä tulee egoistinen sika. Solar plexuksesta lähtevät myös energiset siteemme muihin ihmisiin. Koska solar plexus on oman voiman keskus, on hyvä tulla tietoiseksi siitä miten muut ihmiset imevät voimaasi pois tämän chakran kautta.

Keskeltä rintakehää löytyy neljäs, sydänchakra. Sydänkeskuksen energia määrittää sen, miten rakastavasti energia kulkee alempiin ja ylempiin chakroihin. Sydänchakra on sielun portti. Sydämestä myös löytyy se yksinäinen sisäinen lapsi. Se tumman energian varjostuma, joka pitää sydänkeskuksen energian kiinni.

Nimensä mukaisesti kurkun alueella sijaitsee viides, kurkkuchakra. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta ovat yleisiä kurkkuchakran fyysisiä oireita. Jos aristelemme puhua omaa totuuttamme ja ilmaista luovuuttamme, kahlitsemme kapean kurkkumme kautta kulkevan energiavirran. Siitä ikäänkuin muodostuu sulku, joka estää alemmista chakroista virtaavan energian vapaan kulun ylempiin chakroihin.

Kolmassilmächakra on keskellä otsaa kulmakarvojen välissä kuudentena. Se on intuitiivinen chakra, joka kanavoi ja kääntää selväkielelle päälaella sijaitsevan seitsemännen kruunuchakran kautta virtaavan korkeimman tiedon. Se miten hyvin lähdemme toteuttamaan esimerkiksi jotain annettua ideaa riippuu siitä, miten hyvin tai huonosti alempien chakrojen energia on tukoksista vapaa. Edes parhain mahdollinen, jumalainen taivaasta tippunut idea ei toteudu jos sen toteuttaminen arkitodellisuuteen töksähtää alimmissa chakroissa oleviin tukoksiin.

Chakrojen tunnelukot

Tukoksia chakroihin on syntynyt patoutuneista, käsittelemättömistä tunteista. Osan olemme tuoneet mukanamme edellisistä elämistä. Ne ovat sielumme tunnemuistoja niistä tapahtumista, joissa emme osanneet kohdata oppiläksyämme. Osa tunnemuistoista on tämän elämän aikana syntyneitä.

Negatiivisilla tunteilla kuten vihalla, surulla ja pelolla on voima tukkia chakran energiavirtaus. Nuo negatiiviset tunnelukot vetävät puoleensa samanlaista energiaa. Ihminen ajautuu kerta toisensa jälkeen samanlaisiin negatiivisiin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin. Tulemalla tietoiseksi siitä mitkä tunteet ohjaavat käyttäytymistä, avautuu mahdollisuus, ei vain fyysisen kehon energian parantamiseen, vaan myös koko elämän parantamiseen. Sielun parantumiseen.

Johdattelen chakrojen maailmaan kurssillani Chakrat – sielun peilit.

Rakkauden polku – 6 neuvoa sen kulkemiseen

Rakkauden polku – 6 neuvoa sen kulkemiseen

Tulimme tänne kokemaan miltä tuntuu kokea ehdotonta rakkautta fyysisessä kehossa. Ehdottoman rakkauden aito kokeminen sielulle on kuin taivas maan päällä. Fyysinen yhdistyy henkiseen. Elämän energia virtaa. Luomisvoima luo.

Ehdottoman rakkauden kokeminen on siten se syy siihen miksi olemme täällä. Se on syy siihen miksi olemme henkisellä polulla. Sielumme muistaa miltä tuntuu rakastaa ehdoitta. Egomme ei halua muistaa, koska egomme pelkää.

Anna näiden seuraavan kuuden henkimaailman neuvon opastaa sinua löytämään rakkaus.

• Etsi sisäinen lapsesi ja vapauta hänet. Hän on siellä jossain. Kaikkien tunnetaakkojesi alla hautautuneena. Piilossa. Eksyksissä. Yksin. Maailma on pienelle peloittava paikka.

Kuitenkin tuo lapsi haluaa tulla esiin. Hän on ollut piilossa kyllin kauan. Hän haluaa leikkiä. Hän haluaa hullutella. Hän haluaa olla hassu. Hän haluaa olla onnellinen. Hän haluaa elää rakkaudessa ilman odotuksia. Ilman pelkoja.

Anna tuon lapsesi tulla esiin ja näyttää sinulle miten ihmeellinen paikka tämä maailma on lapsen silmin katsottuna. Miten jokainen kukka, lintu, puu on täynnä ihmettä. Anna sisäisen lapsesi luovuuden ohjata sinua. Maalaa, kirjoita, tee käsitöitä, puutarhatöitä, tanssi, leiki, laula!

• Hiljenny tähän hetkeen. Ole läsnä tässä hetkessä koko fyysisellä olemuksellasi. Meditoi. Hiljenny joka päivä viettämään hiljainen hetki itsesi kanssa. Anna mielesi hiljentyä kuuntelemaan mitä sillä on sinulle sanottavaa silloin, kun apinamielesi kymmenet tuhannet ajatukset ovat hetken hiljaa.

Meditoinnin ei tarvitse olla monimutkaista. Sen tarvitsee vain olla hetki, jolloin olet vapaa mielesi odotuksista ja rajoitteista. Se on hiljainen, kuunteleva, tyhjän tilan hetki. Tuossa tyhjässä tilassa elävät ihmeet. Sieltä löydät myös sisäisen lapsesi.

• Puhu itsellesi kauniisti. Puhu itsellesi kauniita sanoja. Kehu itseäsi. Kerro itsellesi kuinka paljon sinä uskot Sinuun. Kuinka upea, kaunis, rohkea, viisas Sinä olet. Kerro itsellesi kuinka paljon sinä rakastat Sinua.

Tarkkaile ajatuksiasi. Minkälaisia ajatuksia liikkuu mielessäsi päivän aikana? Kymmenet tuhannet ajatukset täyttävät mielesi joka päivä. Mitä sinun mielessäsi ihan oikeasti tapahtuu? Elätkö jatkuvasti menneessä vai oletko tulevaisuudessa? Entä, jos olisitkin läsnä tässä hetkessä tuntien kiitollisuutta kaikesta siitä mitä olet?

Vapauta itsesi negatiivisten ajatusten voimasta. Päästä irti oman mielesi kahleista. Mielesi on kuin laatikko, jossa pyörit ympyrää päivä toisensa jälkeen. Tyhjennä laatikkosi tyhjentämällä mielesi. Raivaa tilaa, jotta kuulet sen mitä sielusi haluaa sinulle sanoa.

• Anna anteeksi. Antamalla anteeksi vapautat itsesi. Kukaan muu ei pidä sinua menneisyyden vankilassa kuin sinä itse. Et voi muuttaa menneisyyttäsi, mutta voit parantaa sen antamalla anteeksi. Anna anteeksi itsellesi. Teit sen mitä teit, koska et vielä ollut se kuka olet tänään.

Kaikki mitä sinulle on tapahtunut, on tapahtunut siksi, että sinulle on tarjottu mahdollisuus kehittyä sieluna. Ne ovat niitä sielusi oppiläksyjä, jotka olet halunnut vapaaehtoisesti kokea, jotta löydät ehdottoman rakkauden. Sinä et ole oman elämäsi uhri. Olet koko ajan vastuussa siitä. Sinulla on joka hetki vapaus valita. Voit joko jäädä menneisyytesi ja negatiivisten ajatustesi vankilaan tai vapauttaa itsesi antamalla anteeksi.

Valinta on sinun.

• Pyydä apua. Ympärilläsi on iso joukko auttajia. Et ole koskaan yksin. Henkimaailma ei voi auttaa sinua, jos et uskalla pyytää apua. Avun pyytäminen ei tarkoita sitä, että voit heittäytyä toimettomana makaamaan ja odottamaan ihmettä. Muista, että sinä olet se, jolla on fyysinen keho. Sinun tulee liikuttaa sitä. Mennä puolitiehen vastaan. Ottaa apu vastaan.

Pyytäessäsi apua, pieniä ihmeitä alkaa tapahtua. Eteesi aukeaa mahdollisuuksia sinne, missä mahdollisuuksia ei ennen ollut. Eteesi tuodaan ihmisiä, jotka haluavat auttaa sinua. Ota apu vastaan kiitollisuudella ja avoimella mielella.

• Älä odota, että rakkaus löytyy ulkopuoleltasi. Älä etsi rakkautta muualta kuin itsestäsi. Olet yksin ja yksinäinen vain, kun et rakasta itseäsi.

Maailmassa on niin paljon hyvää. Avaa ovi ja astu ulos. Älä seiso oman elämäsi tukkeena avoimessa oviaukossa hoivaten negatiivisia ajatuksia ja muistoja. Anna niiden mennä.

Anna sielullesi mahdollisuus löytää se mitä se tuli täältä maan päältä hakemaan. Se miltä tuntuu kokea ehdotonta rakkautta fyysisessä kehossa.

Taivas maan päällä.

Henkisen polun viisi vaihetta

Henkisen polun viisi vaihetta

Heräämisesi henkiselle kehitykselle tapahtuu silloin, kun alat kysyä isoja kysymyksiä: ”Kuka minä olen? Mikä on elämäni tarkoitus? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?” Tietoisuus siitä, että elämässä on pakko olla muutakin kuin vain se minkä näet fyysisessä maailmassa ohjaa sinua eteenpäin etsimään vastauksia kysymyksiisi. Astut henkiselle polulle janoten syvempää, ikiaikaista viisautta.

Jokaisella vastauksia etsivällä on omat syynsä etsintäänsä. Ehkä syynä on joku suuri elämänmuutos, kuten läheisen ihmisen kuolema, taloudellinen ahdinko, onnettomuus tai muu elämän perusarvojasi ravisteleva tapahtuma. Tai ehkä etsintä on hiljaisempaa, sisimmästä kumpuavaa tyytymättömyyttä ja halua löytää elämälle joku syvempi tarkoitus. Ehkä se on tunne, jota ei edes osata pukea sanoiksi. Tunne siitä, että on heitetty tänne planeetalle Maa ilman ohjekirjaa siihen, miten tämä elämä pitäisi elää. Tuon tunteen ajamana olet ehkä ajautunut yhdestä parisuhteesta, työstä tai paikasta toiseen etsien tyydytystä ja onnellisuutta, niitä kuitenkaan löytämättä.

Puhdistuminen alkaa ja niin otat ensimmäisiä haparoivia askeleitasi henkisellä polulla. Tulet tietoiseksi niistä esteistä, joita olet rakentanut oman totuudellisen minäsi ympärille. Alat kyseenalaistaa sen miten elät, mitä työtä teet ja kenen kanssa jaat elämäsi. Jatkat isojen kysymysten kysymistä. Menetät vanhoja ystäviä ja saat uusia henkisiä ystäviä. Ehkä sinulle nousee polttava tarve muuttaa elämäntapasi terveellisemmiksi. Alat pitää parempaa huolta kehostasi. Lopetat päihteiden käyttämisen. Opettelet meditoimaan.

Janoat tietoa kirjoista, kursseilta ja henkisiltä opettajilta. Antaudut aivan täysillä henkiselle kehitykselle. Alat tehdä työtä itsesi kanssa avaten mielesi ja tunteidesi solmuja. Sisäistät sen kuinka negatiiviset ajatuksesi, uskomuksesi ja tunteesi ovat suurimmat esteet henkisen kehityksesi tiellä. Opettelet anteeksi antoa, irtipäästämistä ja rakkautta omaan itseesi. Halusi puhdistua ja parantua on suuri.

Valaistumisen vaiheessa sinulle avautuu ihan uusi, mystinen maailma. Intuitiosi on vahva. Manifestoit helposti sen mitä haluat elämääsi tuoda käyttäen vetovoiman lain oppeja. Parantajan kykysi herää. Näkijän yhteytesi avautuu. Kanavoit enkeleitä, Jeesusta tai suoraan Jumalaa.

Niin ihanaa kuin tämä vaihe onkin, vaarana on, että egosi rakastaa liikaa uusia kykyjäsi. Saatat tuntea olevasi valittu, koska sinulle on annettu ”lahja”. Tiedät ja näet niin paljon enemmän kuin muut ihmiset. Haluat auttaa ihan kaikkia, mutta miten epäitsekästä on auttamisen halusi. Onko se egon Jeesus-kompleksia vai puhtaasta lähimmäisen rakkaudesta kumpuavaa auttamisen halua. Mystinen tieto on vaarallista, jos sillä pönkitetään huonoa itsetuntoa ja egoa.

Suurimpana vaarana on jäädä jumiin tälle tasolle kuvitellen, että tämä on se määränpää mihin tulee pyrkiä.

He, jotka eivät anna egonsa määrätä henkisen kehityksensä polkua, jatkavat eteenpäin syvimmän äänensä kutsumina. Tuo ääni on intuition, Pyhän Hengen ääni, joka kuiskii kutsua valoon.

Sielun pimeä yö on henkistä extremiä. Se on testi siihen miten osaat luopua siitä mikä ei ole sinulle tarkoitettu. Ihmisen ego on iso ja se haluaa hallita kaikkea. Luulitko ihan oikeasti, että se antaisi sinun ihan näin helposti paeta egosi vankilasta ja antaa sielusi tarttua ohjaimiin?

Tunnet aivan täydellistä, pohjatonta voimattomuutta, epävarmuutta, epätoivoa, koska nyt sinulla ei ole mitään kontrollia siihen mitä sinulle tapahtuu. Sinut on laitettu katkolle. Sinut on laitettu testiin. Henkimaailma on katkaissut yhteytesi. Se minkä olit kokenut olevan läsnä, onkin nyt poissa. Intuitiosi on hiljaa.

Tässä vaiheessa moni toivoo, että ei olisi koskaan edes lähtenyt tälle henkiselle polulle. Nyt on henkisestä kehityksestä hileet ja bileet kaukana. Se ”aaahhh. kaikki on ihanaa –vaihe” on ohi. Kuitenkaan paluuta entiseen ei ole. Et ole enää sama ihminen kuin olit ennen kuin astuit tälle polulle.

Jumalainen yhteys on alussa vain aavistus siitä, että jossain tämän sielun synkän yön pimeän tunnelin päässä on valo. Heität kädet ilmaan avuttomana ja pyydät, että sinut ohjataan tuohon valoon. Ymmärrät, että elämääsi ohjaakin sinua paljon suurempi voima, joka vaatii sinulta ehdotonta uskollisuutta. Ymmärrät kuinka sinua on askel askeleelta kuljetettu suuremman suunnitelman mukaan.

Synnyt uudestaan. Ehkä menet joku ilta nukkumaan itkuisen ahdistuneena pyytäen parannusta. Heräät ja kaikki koettelemuksesi ovat poissa. Sinussa on vain suuri rauha ja hiljaisuus. Sinussa on tapahtunut ihme. Tiedät, että olet turvassa. Mitä ikinä tarvitset tai haluat, sinun tulee vain pyytää ja, se sinulle annetaan. Mikä omituisinta; kaikki mitä olet aikaisemmin halunnut, menettää merkityksensä. Sinulla on vain valtava halu auttaa koko ihmiskuntaa. Et enää pelkää. Et tunne itseäsi yksinäiseksi. On kuin olisit yhdistynyt kaiken olevaisen kanssa. Tunnet suunnatonta iloa ja onnellisuutta. Rakkautta, jota ei voi edes laittaa sanoiksi.

Mutta tämäkään vaihe ei ole haasteeton. Sinua testataan edelleen sen suhteen miten vankka uskosi on. Polullesi laitetaan kiusauksia. Sinua koetellaan. Kuinka hyvin olet oppinut antamaan anteeksi. Päästämään irti peloistasi. Luovuttamaan oman tahtosi Korkeimman voiman käsiin.

Kyseessä ei siten ole päätepysäkki. Et ole valmis. Et tule koskaan olemaan valmis. Olet valmis vain ja ainoastaan sille, että nyt olet sisäistänyt sen mistä Jeesus puhuu Ihmeiden oppikirjassa. Sen miten parantuaksesi, sinun tulee pyytää parannusta muille. Sen miten valitsemalla parantumisen itsellesi, autat muitakin parantumaan. Kyseessä on siten aina valinta valon ja pimeyden välillä.

Ymmärrät, että sinun tuli kokea kaikki se mitä olet kokenut, jotta voit omalla kokemuksellasi auttaa muitakin loytämään oma valonsa.

Ymmärrät, että olet valo ja rakkaus.

(Eri vaiheet ovat Ron Roth:n kirjasta ”The Five Stages of Healing”. Tekstiosuudet ovat omaa tekstiäni. Kuva: oma kuvani Sheffieldistä)

Kirjoittaja on Englannissa asuva intuitiivinen tunneterapeutti ja hypnoterapeutti.

Sielun synkän yön kipeä rakkaus

Sielun synkän yön kipeä rakkaus

Sielun synkkä yö kuulostaa enemmänkin kauhuelokuvan nimeltä kuin yhdeltä henkiseen kehitykseen olennaisesti liittyvältä vaiheelta. Sielun synkällä yöllä tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin henkisen kehityksen polulla oleva joutuu kohtaamaan demoninsa. Se on vaihe, joka saattaa kestää vuosia. Moni elää sielun synkkää yötä hiljaisesti koko elämänsä ajan vastuuntunnollisesti suorittaen elämää.

Sielun synkässä yössä etsijä pusketaan oman sietokykynsä äärirajoille. Kaikki mikä on aikaisemmin ollut elämässä selvää, alkaa hajota nyt pirstaleiksi. Sinusta saattaa tuntua siltä, että koko maailma on tullut hulluksi. Että sinä olet tullut hulluksi. Ihmiset, joihin turvasit, kävelevät ulos elämästäsi. Paras ystäväsi pettää luottamuksesi. Rakastajasi jättää sinut. Aviomiehesi laittaa avioeron vireille.

Sielun synkkä yö eroaa masennuksesta siinä, että kaikesta pahasta olostasi huolimatta, tiedostat syvällä sisimmässäsi käyväsi läpi prosessia. Tiedostat, että etsinnälläsi on joku syvempi merkitys. Et vain vielä tiedä mitä kaiken etsimisen jälkeen löydät. Tämä aiheuttaa sinulle tuon sielun synkälle yölle tyypillisen yksinäisyyden tunteen.

Ja niin laskeudut synkkään yöhösi sisäistääksesi sen mistä tässä kaikessa on kysymys. Sielun synkkä yö on egon ja sielun kaksintaistelu. Jotta sydänchakrasi voi avautua täyteen rakkauden loistoonsa, sinun on kuorittava itsestäsi kerros kerrokselta pois kaikki se mikä estää rakkauden virtaamisen. Tämän on pakko tapahtua. Sydänchakrasi, sielusi portin, on avauduttava, jotta alempien chakrojen energia pääsee kulkemaan vapaasti ylöspäin ylempiin henkisiin chakroihin.

Egosi vastustaa sitä mitä sinulle on tapahtumassa. Se haluaa sinun palaavan takaisin siihen, mikä sille on turvallista. Takaisin niihin manipuloiviin, vaakakupilla mitattaviin ihmissuhteisiin, joissa teet vaihtokauppaa rakkaudellasi. Sielusi sen sijaan haluaa sinun rakastavan itseäsi ja koko elämää ympärilläsi ehdoitta. Sielusi ei punnitse. Ja niin temmot itseäsi joka suuntaan. Kipuilet. Olet samalla niin avoin ja kuitenkin niin haavoittunut.

Sielun synkkässä yössä eteesi tuodaan syvimmät pelkosi haastavien ihmissuhteiden muodossa. Elämääsi on tullut tai tulee ehkä ihminen, joka on niin erilainen kuin kukaan aikaisemmin tapaamasi. Sinusta tuntuu kuin olisit tuntenut hänet aina. Ehkä hän on kaksoisliekkisi. Ehkä tapaat muitakin samanlaisia ihmisiä. Omilla peloillasi vedät puoleesi myös sitäkin mitä et halua. Kaikkea sitä negatiivista energiaa, joka ruokkii itseään ihmisen pelkoenergialla. Mikä saa sinut tuntemaan huonoa itsetuntoa. Näiden energioiden vaikutuksen alaisena persoonallisuutesi saattaa muuttua. Olet vieras jopa itsellesi. Kysyt itseltäsi mikä piru sinua riivaa.

Tämän vaiheen aikana kohtaamasi ihmiset puskevat sinua kohtaamaan omat negatiiviset tunnetaakkasi. Olivat ne sitten hylätyksi tulemisen pelkoa, hyväksytyksi tulemisen halua, läheisriippuvuutta, kateutta, mustasukkaisuutta, häpeää. Omalla tavallaan kaikki kohtaamasi ihmiset tietämättään auttavat sinua parantumaan. He ovat peilejä kaikille niille egosi kahleille, joista sinun tulee vapautua, jotta sinussa oleva rakkaus voittaa.

Halusi saavuttaa onnellisuus toisen ihmisen kautta on vielä suuri. Se on se mitä tiedät. Mitä osaat. Etsit ehdotonta rakkautta toisesta ihmisestä. Parisuhteesta. Itsekkäästi egosi ohjaamana. Haluat tietää mitä ehdoton rakkaus tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että sinun tulee antaa periksi omista periaatteistasi. Olla kynnysmatto. Hyväksyä se mitä et halua hyväksyä. Antaa anteeksi vaikka toinen ihan selvästi on väärässä. Tämä rakkaus on peloittavaa. Se on liian suurta käsitettäväksi ja kuitenkin sen kutsu on niin voimakas.

Sielun yökään ei kestä ikuisesti. Tulee aika, jolloin et enää pelkää. Kerros kerrokselta olet kuorinut itsesi paljaaksi. Kerros kerrokselta olet antanut itsellesi luvan eheytyä. Olet tehnyt työtä itsesi kanssa. Ravistanut pois kaiken sen mikä ei enää palvele sinun korkeinta minääsi. Olet löytänyt oman voimasi ja olet siinä läsnä. Et enää feikkaa.

Et enää hae onnellisuuttasi toisesta ihmisestä. Et pelkää yksinäisyyttä, mutta et pelkää parisuhdettakaan. Tämä ei tarkoita sitä ettetkö rakastaisi toista ihmistä. Itse asiassa rakastat niin paljon, että ainoa mitä haluat, on hänen onnellisuutensa. Hyväksyt hänet juuri sellaisena kuin hän on, koska hyväksyt itsesi. Et enää tuo kaikkia vanhoja haavojasi jokaisen tapaamasi ihmisen jalkojen juureen. Et enää laita heitä vastuuseen siitä mitä sinulle on aikaisemmin tapahtunut. Et syyllistä, et vertaa. Et rajoita, etkä kahlitse toista ihmistä elämään kanssasi vain siksi, että sinä voit tuntea olosi turvalliseksi. Ymmärrät, että hän on kanssasi, koska hän haluaa olla kanssasi. Ymmärrät, että kahden henkisesti tasapainoisen ihmisen välinen rakkaus on tasapainoista ja kunnioittavaa. Toisen ihmisen huomioon ottavaa syvää kiintymystä.

Nyt ihmissuhteesi ovat aitoja ihmissuhteita, koska sinä olet aito. Sinulla ei ole tarvetta tuomita ketään. Ei sanoin tai teoin osoittaa omaa paremmuuttasi. Tiedät, että onnellisuutesi ei ole riippuvainen kenenkään sanomisista tai tekemisistä. Ymmärrät, että voit joka hetki valita ja niin valitset olla onnellinen. Valitsemalla oman onnellisuutesi, teet muutkin ihmiset ympärilläsi onnellisiksi. Ja jos joku ei tuosta pidä, sekään ei maailmaasi kaada. Sivuutat pienet harmit huolettomasti. Tiedät, että jokaisessa ihmisessä asuu sama rakkaus kuin sinussa. He vain tarvitsevat vielä aikaa sen löytääkseen.

Ja niin olet sisäistänyt sen kaikista suurimman henkisen opin. Syyn siihen miksi olet tullut tänne planeetalle nimeltä Maa. Olet tullut, koska halusit kokea sen miltä tuntuu tuntea ehdotonta rakkautta fyysisessä olomuodossa. Haluat tuntea miltä tuntuu olla vapaa. Vapaa egon peloista. Egon vaatimuksista. Sen rajoitteista. Elämääsi ei enää hallitse se mitä sinulle on tapahtunut. Kuka mitenkin on sinua loukannut. Haavoittanut. Pettänyt. Pystyt nyt suuntaamaan elämänvoimasi siihen mitä haluat elämääsi luoda. Ymmärrät, että elämäsi onkin lahja. Ei joku karmasi aiheuttama rangaistus, jossa ajelehdit tuntemattomien voimien armoilla tilanteesta, ihmisestä toiseen. Nyt sinulle avautuu ymmärrys siitä miten voimakas olet. Nyt voit alkaa luoda elämääsi juuri sellaiseksi kuin sinä haluat linjaamalla oman luomisvoimasi Korkeimman voiman luomisvoiman kanssa.

Regressio on matka menneisyyteen

Regressio on matka menneisyyteen

Sana ”regressio” viittaa englannin kieliseen verbiin ”to regress”, mikä tarkoittaa palaamista joko aikaisempaan tai vähemmän kehittyneeseen tilaan (”return to a former or less developed state”). Regressio on myös hypnoterapeutin tyokalu, jolla hoidettava palautetaan mielen tasolla aikaisempaan aikaan esim. edelliseen elämään tai lapsuuteen hypnoosin avulla (”return mentally to a former stage of life or a supposed previous life, especially through hypnosis”) silloin, kun halutaan löytää syy elämää vaikeuttaviin ajatuksiin tai tunteisiin.

Regressiossa ei ole mitään uutta eikä edes mitään mystistä. Regression perusta on freudilaisuudessa eli siinä miten ihmisen alitajuntaan on säilyyntynyt ihan kaikki se mitä ihmiselle on tapahtunut. Alitajunta eli tiedostamaton minä on aina hereillä. Se tietää ja muistaa kaiken mitä sinulle on tapahtunut. Se on se osa mieltäsi, joka tiedostamattomalta tasolta ohjaa ajatuksiasi ja tunteitasi.

Alitajunnassa ovat syvään pinttyneet uskomukset kuten myos niihin liittyvät tunteet eli tunnelukot. Alitajunta on syy siihen miksi niin paljon painotan hiljentymisen ja tietoisen läsnäolon merkitystä työssäni ja kursseillani. Alitajunnassa on ihmisen intuitiivinen mieli. Onko alitajunta samalla sielun ääni? Kuka tietää.

Hiljentyminen on jo itsessään hypnoottinen tila. Hiljentymisen aikana aivojen värähtelytaajuus putoaa alfa-tilaan tai sitä vieläkin hitaammalle theta-tasolle samalla tavoin kuin hypnoosin aikana. Tuohon tilaan tipumme luonnollisesti muutenkin päivän aikana vaikka tuijottaessamme vaikka bussin ikkunasta ohikiitävää maisemaa tai keskittyessämme johonkin luovaan työhön. Mieli hiljentyy. Ajatukset poistuvat. On vain tämä hetki ja tässä hetkessä olemisen hiljentynyt tila.

Hypnoottisessa tilassakaan ei ole siten mitään uutta. Tutkimusten mukaan lapset ennen noin 6-7 ikävuottaan elävät aika puhtaasti aivojen theta-tilassa eli he ovat aivan täysin avoinna ympäriston vaikutuksille. Vanhempien, opettajien ja kaiken ympärillä olevan elämän vaikutukset, etenkin usein toistetut sanat, uppoavat lapsen alitajuntaan, koska lapsella ei ole vielä kehittynyt ajattelevan mielen filtteriä. Tuon filtterin puuttuminen myos vaikuttaa esim. lapsuudessa koettujen isojen tunnetilojen käsittelyyn. Siinä missä aikuinen osaa analysoida, puhua, selittää tunteitaan aikuisen ymmärryksellä, lapsi ei osaa. Tunteet voivat siten jäädä tunnetaakoiksi eli lukoiksi. Osa ihmisen tunne-elämää saattaa siten olla lapsen tasolla. Puhutaan sisäisen lapsen käsitteestä. Sisäinen lapsi astuu esiin tilanteissa, joissa tuo alkuperäinen tunnelukko aktivoituu.

Kuten Sigmund Freud asian ilmaisi; ”Unexpressed emotions never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways.” Käsittelemättomät tunteet eivät koskaan kuole. Ne ovat haudattu elävinä ja tulevat esiin myohemmin rumemmalla tavalla. Ihminen käyttäytyy lapsen tavoin osaamatta selittää itselleen miksi näin tapahtuu. Syynä on käsittelemätön lapsuuden tunnelukko.

Uskomukset ja tunnelukot – miten paljon se mitä uskomme ja tunnemme onkin lapsuudesta tai jopa edellisistä elämistä tullutta? Henkisinä tiedämme, että olemme sielun polulla. Elämäämme kuuluvat tietyt opetukset, jotka ehkä olemme jopa tuoneet edellisistä elämistä. Ne myös ovat käsittelemättä jääneitä tunteita, tilanteita, uskomuksia, pelkoja, jotka ovat siirtyneet sielumme mukana tänne uuteen olomuotoon syntyessämme chakra-energiamme mukana. (Chakrat -sielun peilit kurssi; Laika-shamaanien sieluntähtikäsite)

Regression parantava voima

Olet varmaan tehnyt ohjattuja meditaatioita. Ohjatut meditaatiot ovat hypnoottisia. Ne vievät sinut kevyen, pehmeään, rauhalliseen olotilaan, jossa ohjaajan ääni auttaa sinua visualisoimaan sen mitä tuossa meditaatiossa sinun toivotaan saavuttavan. Kehosi rentoutuu ja vajoat kevyen, pehmeään olotilaan, jossa aivojesi värähtelytaajuus alentuu. Meditoit.

Hypnoterapeutti ohjaa regressiota aivan kuten ohjattua meditaatiota. Hän ohjaa hoidettavan tuohon samaan rauhalliseen tilaan, jossa keho rentoutuu aivan täysin. Mitä enemmän fyysinen keho rentoutuu, sitä enemmän ajatteleva mieli hiljentyy. Se osa sinua – alitajuntasi – joka tietää ja muistaa kaiken, pääsee avautumaan.

Regressio on alitajunnan matka sinne mistä loytyy syy elämän haasteisiin. Miksi tunnen aina epäonnistuvani? Miksi olen yksin? Miksi rakkaus on vaikeaa? Miksi koen rahan haastavana?

Syyt löytyvät ihmisen alitajunnasta. Tulemalla tietoiseksi opituista uskomuksista ja lukituista tunteista, avautuu valtava parantumisen, muutoksen mahdollisuus. Regressio poikkeaa ohjatusta meditaatiosta siinä, että terapeutti ohjaa sessiota kysymyksin. Hän ei anna valmiita vastauksia. Nuo vastaukset nousevat ihmisen alitajunnasta muistojen ja oivallusten muodossa.

Regressiossa ei siten ole mitään mystistä. Se on matka menneisyyteen intentiolla loytää syy siihen miksi negatiiviset ajatusmallit tai tunteet hankaloittavat elämää.

Intuitiivinen regressio – sielun äänen tulkki

Syy miksi kutsun intuitiivista tunneterapiaani intuitiiviseksi on siksi, että jossain vaiheessa ymmärsin miten hypnoterapian regressioon tulevien asiakkaiden alitajunnan heille antamat mielikuvat toistivat tiettyä kaavaa. Ne olivat hyvin symbolisia ja niissä oli paljon samankaltaisuutta etenkin hylätyksi tulemisen tunnelukon ja häpeän tunteiden käsittelemisen kanssa. En enää ollutkaan niin kiinnostunut siitä oliko kyseessä lapsuuden muisto vai edellisistä elämistä tullut muisto. Minua alkoi kiinnostaa se miten pystyn tulkitsemaan nuo alitajunnan symboliset mielikuvat selväkielelle ja auttaa hoidettavaa ymmärtämällä näitä symboleina nousevia alitajuisia viestejä. Alitajuntahan kommunikoi meille samalla tavoin unien kautta ja tiedämme miten vaikeaa on joskus ymmärtää sekavia uniamme.

Kaikki on mahdollista, kun teemme tyotä ihmisen alitajunnan tasolla, koska alitajunta on se osa ihmisen mieltä, joka on myos osa suurempaa tietoisuutta. Carl Jung käytti sanaa kollektiivinen tietoisuus. Minä käytän sanaa Pyhä Henki. No, kuka nyt mihinkin nyt uskoo, mutta henkisenä terapeuttina olen aina ollut kiinnostunut siitä miten voimme yhdistää perinteisen psykologian ja henkisen parannustyon.

Työni kautta olen saanut olla todistamassa uskomattomiakin tapahtumia terapiassani. Hoidettavani yllättävät minut aika ajoin omilla valkoisen valon parantavilla kokemuksillaan tai enkeleiden läsnäololla. Kaikkea emme voi aina edes selittää järjen äänellä. Ja onko tarvekaan. Pääasia, että tunteet vapautuvat. On helpompi olo. Elämä tuntuu taas elämisen arvoiselta.